Olga-hemmet


Olga-hemmet – byggande av sociala bostäder, verkställande av en gammal dröm

Stiftelsen Olga-hemmet


Med donationspengar deltog föreningen år 1989 i grundande av stiftelsen Olga-hemmet tillsammans med Mjölbolsta Patientförening.

Tanken om att på något sätt bidraga till förmånliga bostäder för pensionärer har varit en kungstanke för Karis Tysta Nöd rf ända från begynnelsen år 1936.


Det var alltså ett viktigt mål som uppnåddes när Olga-hemmet blev färdigt.


Läs mera i sidan om historia.

Stiftelsen upprätthåller fem bostadshus i Lövkulla, med totalt 24 bostäder, samt klubbhus och bastu.
Bostäderna uthyres i första hand på sociala grunder.

Hyresnivån är i nivå med den som Raseborgs stad upprätthåller.

Husens förvaltning

Stiftelsens praktiska verksamhet skötes av PNC disponentbyrå och intresserade kan kontakta disp. Peter Nynäs:

PNC Service Oy Ab

Adress: Centralgatan 86-88 A 13 10300 Karis

Tel: 0440-233 714

E-posti: peter.nynas@pncservice.fi

Olga-hemmet klart för inflyttning – artikel i Västra Nyland mars 1990 från Lokalarkivet Arrestens arkiv