Kort historieblick

Stiftande

Föreningen grundades 15.01.1936 av
Clary Sundberg och Minna Utter

Föreningen erhöll sina första medel genom ett årligt brudkistlotteri, till vilken brudkista medlemmarna sydde innehållet vid sina träffar (bilder nedan).

Brudkistlotteriet var en succe och fortgick i tiotals år. Bilder.

Senare fick föreningen en större donation genom testamente av Olga Bäckström som avled år 1960.

Olga Bäckström drev en matsal och cafe i Karis vid Landsbro. Olga blev imponerad av föreningens verksamhet och efterlämnade all sin förmögenhet till föreningen i sitt testamente när hon avled år 1960. Några bilder över Olga och verksamheten finns på nämnda sida.

En del av medlen fonderades och utgör nu grunden för föreningens understöds-verksamhet. Fondmedlens avkastning utdelas årligen som understöd.

Under åren har föreningen delat ut julpengar, bekostat underhållning på åldringshem, hållit infokvällar m.m.

Tidigare har föreningen bl. a. betalat för
fadderbarn, köpt rullstolar, lånat ut
telefoner, skickat julpaket åt soldater vid
fronten, avlönat hemsyster, ordnat kläd-
paket m.m

Man kan säga att föreningens verk-
samhet utgjort en föregångare till den
sociala verksamhet stat och kommun
senare övertog.

I artikeln i Ta Plats uppskattas att
föreningen totalt åren 1936-2006 utdelat
c 400.000 euro.

Nämnda artikel i tidningen Ta Plats om föreningen kan läsas här.

Olga Bäckströms testamente samt bilder över henne kan läsas här.

Den historik som uppgjordes till föreningens jubileum år 1986 kan läsas här, omfattande helheten från år 1936 – 1986.

Vad är en brudkista och några exemplar på tidningsutklipp kring brudkistlotteriet finns på denna sida.