Verksamheten

Verksamhet

Karis Tysta Nöd rf hjälper personer i nöd inom Karis-området på basen av anhållan om understöd och i samråd med socialbyrån och kyrkans diakoni.

Hjälpen kan bestå av köpkort till julen, katastrofhjälp vid eldsvådor eller liknande samt annat understöd beroende på situationen.

Styrelsen för Karis Tysta Nöd rf behandlar inkomna skriftliga ansökningar.

Privat bild: copyright Karis Tysta Nöd rf

Begäran om hjälp kan inlämnas i fri, skriftlig form.
Kontaktuppgifter och anvisningar här.

Utdelningen är begränsad och beroende av avkastningen på föreningens kapital.

Föreningen siktar på att kunna fortsätta sin verksamhet långt in i framtiden varför man begränsar bidragsutdelning till avkastningen, utan att röra kapitalet.

Mera om föreningens tidigare verksamhet samt uppkomst på sidan om Historia.

Kort kan konstateras att en uppskattning över värdet på föreningens utdelade understöd under åren 1936 – 2006 uppskattas till drygt 400.000 euro i år 2006 penningvärde.

Tackbrev till föreningen under de första åren: