Olga Bäckström

Olga Bäckström

Aktiv affärskvinna i Karis och Ekenäs.

Föddes 1892 och avled år 1960 i Karis.

Drev bl.a matsalar i Karis och Ekenäs under olika perioder från 1920-talet.

Bilden torde föreställa Olga Bäckström.

En del nämns både i historiken från år 1986 och i artikeln i Ta Plats från år 2014.

Foto från Lokalarkivet Arresten och Karis Tysta Nöd rf:s arkiv (Copyright)

Copyright foton: Lokalarkivet Arresten och Karis Tysta Nöd rf
Urklipp från Västra Nyland och HBL kring år 1934 – copyright Lokalarkivet Arresten och Karis Tysta Nöd rf
Urklipp från Västra Nyland och HBL kring år 1934 – copyright Lokalarkivet Arresten och Karis Tysta Nöd rf

Olga Bäckström gjorde ett testamente till förmån för Karis Tysta Nöd rf år 1947.

Testamentets värde

Efter realiseringen av egendomen registrerades ett värde om 2,24 miljoner mark i penningvärdet år 1960.

En stor del av förmögenheten investerades i Stiftelsen Olga-hemmet, eftersom det från början var en av föreningens huvudsyften; att ordna bostäder för behövande.

Den kvarvarande förmögenheten genererar en avkastning på mellan 2.000 – 6.000 euro per år.

Kapitalet rörs inte, utan enbart avkastningen utdelas.

Ingen funktionär inom föreningen erhåller något arvode.