Pågående insamling

Pågående insamling

För att säkerställa möjligheterna för föreningen att kunna fortsätta verksamheten och öka sin årliga utdelning har Karis Tysta Nöd rf ett fortlöpande insamlingstillstånd.

Frivilliga bidrag av valfri storlek kan inbetalas på konto Aktia FI08 4055 0017 2192 68 HELSFIHH

Insamlingstillstånd RA/2021/1221
Polisstyrelsen/Lotteriförvaltningen